.Voorwaarden & Policies

Wij hebben alle voorwaarden voor je op een rij gezet.

 • Algemene Voorwaarden
 • Privacy Verklaring
 • Cookie Statement
 • Herroepingsrecht
Algemene Voorwaarden[v1 06/2020]

[1] Algemene Voorwaarden

Op deze plek vind u alle Algemene Voorwaarden van Dutch Cloud Group 

Voor het downloaden van onze voorwaarden is acrobat reader nodig. Klik hier om acrobat reader veilig te downloaden.

De Algemene Voorwaarden van Dutch Cloud Group zijn ook op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Dutch Cloud Group, Statutaire naam:  Kantoor Compleet Nederland B.V, Veenland 29, 2291 NS Wateringen.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Dutch Cloud Group gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan:
Dutch Cloud Group
Statutaire naam:  Kantoor Compleet Nederland B.V.
J.T. van der Veenstraat 3
4033 ES Lienden
KvK-inschrijfnummer: 58677054
BTW nummer: NL853135617.B02

Contact
Dutch Cloud Group
Statutaire naam:  Kantoor Compleet Nederland B.V
J.T. van der Veenstraat 3
4033 ES Lienden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie te downloaden.
Download algemene voorwaarden Dutch Cloud Group 

Hieronder zijn de zakelijke Algemene voorwaarden Dutch Cloud Group te downloaden.
Download zakelijke algemene voorwaarden Dutch Cloud Group
 

Klachtenprocedure
Download klachtenprocedure-informatie
 

Responsible Disclosure – Meldpunt kwetsbaarheden Dutch Cloud Group
De veiligheid van onze systemen en website zijn erg belangrijk voor ons. We werken daarom ook continu aan de veiligheid van onze systemen om de bescherming van gegevens van klanten te garanderen. Als u een mogelijke kwetsbaarheid ontdekt dan vragen wij uw medewerking. Vertrouwt u iets niet? Stuur een mailtje naar onze security service via meldspam@dutchcg.nl. We kijken graag even met u mee. Neem het zekere voor het onzekere. In bijgevoegde Responsible Disclosure - Meldpunt kwetsbaarheden Dutch Cloud Group staat de procedure die wij hanteren beschreven.
Download Disclosure

Privacy Verklaring[v2 04/2017]

[1] Privacy Verklaring

Toelichting op het Reglement

Dutch Cloud Group verwerkt mogelijk niet automatisch de gegevens waarmee u het verstrekt. Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Deze wetgeving beperkt het toegestane gebruik van uw persoonlijke gegevens door anderen. Krachtens deze wet heeft Dutch Cloud Group de plicht jegens zijn klanten om:

 • - op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Dutch Cloud Group worden verwerkt.
 • - te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • - voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 • - Blockchain-notarisatie.
 • - Ongeëvenaarde eenvoud.
 • - Hybride cloudarchitectuur.

Dutch Cloud Group vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Dutch Cloud Group in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Dutch Cloud Group expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Dutch Cloud Group gebruikt en het doel van het gebruik

Dutch Cloud Group verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Dutch Cloud Group, de website bezoekt, een werknemer van Dutch Cloud Group bent, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Dutch Cloud Group of via het contactformulier contact met ons opneemt. Dutch Cloud Group verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen uw IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • - de overeenkomst die klanten met Dutch Cloud Group sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • - onze verplichtingen als werkgever te kunnen nakomen; onze dienstverlening te kunnen leveren.
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 • - u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP addressen/cookies

Dutch Cloud Group houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • - te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt.
 • - de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren.
 • - bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren.
 • - ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt.
 • - het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij u interesseert.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Dutch Cloud Group verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Dutch Cloud Group, tenzij:

 • - dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.
 • - dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Dutch Cloud Group met u heeft gesloten.
 • - u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • - Dutch Cloud Group verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • - uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Dutch Cloud Group worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Dutch Cloud Group beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • - uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
  • - uit het hebben van een two factor authentication beveiliging voor onze klant/CRM systemen;
 • - de medewerkers van Dutch Cloud Group hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Dutch Cloud Group verstrekte persoonsgegevens;
 • - Dutch Cloud Group heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • - uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Dutch Cloud Group hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Dutch Cloud Group zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 Uw rechten als betrokkene

 • - recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • - inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • - het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • - het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun u dit per email via info@dutchcg.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Dutch Cloud Group.

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun u contact met Dutch Cloud Group opnemen en probeert Dutch Cloud Group er samen met u uit te komen.

Heb u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil u bezwaar maken tegen direct marketing door Dutch Cloud Group? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Dutch Cloud Group.

[1] Cookies and crawling

Dutch Cloud Group maakt gebruik van cookies
U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Via onze cookieverklaring kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. We gebruiken cookies om:

Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (noodzakelijke functionele cookies); Formuliergegevens en voorkeuren te bewaren, content te personaliseren en ingesloten content te tonen (voorkeurscookies) Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies) Informatie te delen met analyse- en advertentie-partners (marketing cookies)

Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services)

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie over die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen via een webbrowser. Cookies bevatten op zichzelf geen persoonsgegevens, maar zijn vaak voorzien van een uniek identificatienummer, waardoor op individueel niveau geanonimiseerde meta-gegevens kunnen worden gekoppeld. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u zien welke cookies we gebruiken en uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.dutchcg.nl. De volgende aanbieders maken gebruik van cookies op dutchcg.nl: WordPress, Cookiebot, Google, Linkedin, Facebook, Youtube.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website.

Statistieken
Statistische cookies helpt Dutch Cloud Group als eigenaar van de website om te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren, zoals navigatie en klikken door de website.

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weer te geven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. cookies zijn altijd geanonimiseerd en online gedrag is nooit te herleiden op persoonsgegevens.

Niet geclassificeerd
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies).

Het is mogelijk om toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken, dat kan vlak boven de lijst met cookies.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het versienummer en laatste publicatiedatum staan bovenaan deze pagina vermeldt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, meldt dit dan via het onderstaande formulier. Op grond van de Algemene Verordening Gegegevensverwerking, hebben organisaties vervolgens 4 weken de tijd om aan al uw verzoeken te voldoen, maar wij streven ernaar dit met onmiddellijke ingang te doen. Na deze periode heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: dutchcg.nl

 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 7/6/20 door Cookiebot:

Noodzakelijk (3)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
CookieConsentCookiebotSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
incap_ses_#SitelockHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.SessionHTTP Cookie
visid_incap_#SitelockHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.1 jaarHTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
_at_cm_hidedutchcg.nlWordt gebruikt om te onthouden of de bezoeker de chatbox of pop-upberichten op de website heeft geminimaliseerd of gesloten.PersistentHTML Local Storage

Statistieken (7)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
_at.hist.#dutchcg.nlGebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaanPersistentHTML Local Storage
_gadutchcg.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_gatdutchcg.nlGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
_giddutchcg.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
lngdutchcg.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
TawkConnectionTimedutchcg.nlHiermee kan de website de bezoeker herkennen om de chatfunctie te optimaliseren.SessionHTTP Cookie
x-csrf-jwtOoklaIn afwachtingSessionHTTP Cookie

Marketing (25)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
___utmvcSitelockVerzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.1 dagHTTP Cookie
__atuvcOracleWerkt de teller bij van de social sharing-functies van een website.13 maandenHTTP Cookie
__atuvsOracleZorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis.1 dagHTTP Cookie
_at.cwwdutchcg.nlGebruikt door het sociale deelplatform AddThisPersistentHTML Local Storage
_fbpFacebookGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
at_cmdutchcg.nlFaciliteert de deelfunctie op de website - De cookie staat websites ook toe om de gebruiker te volgen en te targeten met advertenties op basis van de likes en shares van de gebruiker.SessionHTML Local Storage
at-lojson-cache-#dutchcg.nlGebruikt door het sociale deelplatform AddThisPersistentHTML Local Storage
at-randdutchcg.nlGebruikt door het sociale deelplatform AddThisPersistentHTML Local Storage
frFacebookGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
GPSYouTubeRegistreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.1 dagHTTP Cookie
IDEGoogleGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP Cookie
locOracleGeolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).13 maandenHTTP Cookie
r/collectGoogleDeze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker
test_cookieGoogleGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP Cookie
trFacebookGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.SessionPixel Tracker
uvcOracleDetecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt.13 maandenHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.179 dagenHTTP Cookie
xtcOracleRegistreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media.13 maandenHTTP Cookie
YSCYouTubeRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessionHTTP Cookie
yt-remote-cast-installedYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
nlbi_45800SitelockIn afwachtingSessionHTTP Cookie
Herroepingsrecht[v2 06/2020]

[1] Herroepingsrecht

Consumenten kunnen zich beroepen op het herroepingsrecht. De volgende informatie geldt daarom uitsluitend voor consumenten.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping Modelformulier_voor_herroeping.pdf, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. 

 

Hoe werkt het?

3255469

1 .bestellen

Kies je pakket en voltooi de bestelling. Zodra de bestelling is verwerkt zal je dienst actief zijn.

3588964

2 .inloggen

Na het ontvangen van de activatie e-mail kun je via Mijn DCG direct inloggen. 

3323619

3 .beginnen

Alles is gereed en kun je dus beginnen met het gebruiken van je dienst.

Kunnen wij je verder ergens mee helpen?

.ssl certificaat

Beveilig je WordPress website of blog met een commercieel SSL Certificaat. Hiermee verbeter je ook je SEO resultaten.

.dcg vps

Wil je alles uit je website halen? Neem dan een eigen VPS. Naast de lage prijzen bieden wij ook high performance VPS aan.

.spamfilter

Wil je verzekerd zijn van spam vrije e-mail? Wij bieden hiervoor verschillende oplossingen aan. Bekijk de mogelijkheden 

.cdn oplossingen

Met onze CDN oplossingen behaal je enorme snelheden voor je WordPress website of blog. Bekijk onze oplossingen.